Δείτε επίσης: όνυχα

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὄνυχα αρσενικό