Ετυμολογία

επεξεργασία
ὁλοκότινος < (ὅλος) ὁλο- + quatinus[1]

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ὁλοκότινος αρσενικό

Άλλες μορφές

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. ολοκότινον Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα]. 
  2. Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964) Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, 1930-1950. 2η έκδοση:1964. Αθήνα: Εκδόσεις: Δομή (15 τόμοι) & επανεκδόσεις, 1η έκδοση:1953 (9 τόμοι) Ελληνική Παιδεία, .