Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ὁλοκότινον < ὁλοκότινος (αρσενικό) με μεταπλασμό σε ουδέτερο

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ὁλοκότινον ουδέτερο

  ΠηγέςΕπεξεργασία