Ετυμολογία

επεξεργασία
ὁλοκότινον < ὁλοκότινος (αρσενικό) με μεταπλασμό σε ουδέτερο

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ὁλοκότινον ουδέτερο