Δείτε επίσης: ισχύος

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ἰσχύος θηλυκό