Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἐπάρχω < ἐπί +ἄρχω

  ΡήμαΕπεξεργασία

ἐπάρχω

ἔχω δὲ καὶ τεῖχος ἰσχυρὸν καὶ χώρας ἐπάρχω πολλῆς (Ξενοφώντα, Κύρου Παιδεία, 4.6.2.3)