Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Ἀγαθούπολις < ἀγαθός, στη γενική ἀγαθού + -πολις
Απόγονοι νέα ελληνικά: Αγαθούπολη

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Ἀγαθούπολις θηλυκό

Δείτε επίσης επεξεργασία