Δείτε επίσης: απολογούμαι

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

ἀπολογοῦμαι