Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀλλοιόω < ἀλλοῖος < ἄλλος

Αρχικοί
χρόνοι
Φωνή
Eνεργητική
Φωνή
Μέση & Παθητική
Ενεστώτας  ἀλλοιόω   ἀλλοιοῦμαι 
Παρατατικός  ἠλλοίουν   ἠλλοιούμην 
Μέλλοντας  ἀλλοιώσω   ἀλλοιώσομαι και ἀλλοιωθήσομαι 
Αόριστος  ἠλλοίωσα   ἠλλοίωμαι 
Παρακείμενος  ἠλλοιώμην 
Υπερσυντέλικος
Συντελ.Μέλλ.

  ΡήμαΕπεξεργασία

ἀλλοιόω και συνηρημένο ἀλλοιῶ

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

  • ἀλλοῖον τινα ποιῶ
  • ἀλλοῖος εἰμί