Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀθότυρος < ἀθός ( < ἄνθος) + τυρός

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀθότυρος και ἀθότυρον

Δείτε επίσης επεξεργασία