Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀθότυρος < από το ἀθός ( < ἄνθος) + τυρός

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἀθότυρος και ἀθότυρον

δείτε τη λέξη ανθότυρο