Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

республика < (άμεσο δάνειο) λατινική rēspūblica

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

республика (ru)