Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ώμου αρσενικό

  1. ώμος, στη γενική του ενικού