Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ύστεροι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία