Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ύπνου αρσενικό

  1. ύπνος, στη γενική του ενικού