Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ύπατου

  1. ύπατος, στη γενική του ενικού
  2. ύπατο, στη γενική του ενικού