Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ύμνου αρσενικό

  1. ύμνος, στη γενική του ενικού