Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ύβε αρσενικό

  1. ύβος, στην κλητική του ενικού