Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

ωτορινολαρυγγολόγο αρσενικό ή θηλυκό