Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

ωτορινολαρυγγολόγε αρσενικό ή θηλυκό