Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ωαρίου ουδέτερο

  1. ωάριο, στη γενική του ενικού