Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ωαρίου ουδέτερο

  1. ωάριο, στη γενική του ενικού