Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψωμοφάγοι αρσενικό