Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ψυχαναγκασμούς αρσενικό