Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ψαλιδιάς

  1. ψαλιδιά, στη γενική του ενικού