Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ψίχας

  1. ψίχα, στη γενική του ενικού