Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ψήκτρας

  1. ψήκτρα, στη γενική του ενικού