Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χοίρε αρσενικό