Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χειράμαξας θηλυκό

  1. χειράμαξα, στη γενική του ενικού