Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χαρτοποιιών θηλυκό