Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

φωτιάς

  1. φωτιά, στη γενική του ενικού