Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φωτιάς

  1. φωτιά, στη γενική του ενικού