Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φωσφόρο αρσενικό

  1. φωσφόρος, στην αιτιατική του ενικού