Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

φρυγικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία