Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φραγκόσυκου ουδέτερο