Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

φράγκου ουδέτερο

  1. φράγκο, στη γενική του ενικού