Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φλώρο αρσενικό