Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φθόνων αρσενικό