Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φθόνε αρσενικό