Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υπωνυμιών θηλυκό