Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υποκειμένου ουδέτερο

  1. υποκείμενο, στη γενική του ενικού