Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υποβιβάσεως θηλυκό