Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υποβίβασης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία