Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

υποαπασχολούμαι < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

υποαπασχολούμαι

  Μεταφράσεις επεξεργασία