Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υπηκοότητας θηλυκό

  1. υπηκοότητα, στη γενική του ενικού