Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

υπερεπείγει < υπερ- + επείγει

  Ρήμα επεξεργασία

υπερεπείγει

  Μεταφράσεις επεξεργασία