Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

υπερεθνικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία