Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υδροσκοπίας

  1. υδροσκοπία, στη γενική του ενικού