Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υδρογραφίας

  1. υδρογραφία, στη γενική του ενικού