Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υγείας

  1. υγεία, στη γενική του ενικού