Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τραπεζομάντιλου ουδέτερο