Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τουρκικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία