Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τοιχογραφίας

  1. τοιχογραφία, στη γενική του ενικού