Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τηγανίτας θηλυκό